Društvene mreže su sve više popularne kao način komunikacije putem interneta, a sve više zamenjuju pisanje e-mailova. Američka kompanija Nielsen je uradila istraživanja na ovu temu, a rezultati pokazuju da 67% korisnika interneta redovno koristi društvene mreže, dok redovnu razmenu e-mailova ima 65,1% njih.

Društvene mreže su novi oblik komunikacije, one su nešto više, bolje i lakše nego sam e-mail. Jednostavnost korišćenja društvenih mreža olakšava rad njihovim korisnicima i objedinjuje sve usluge u jednu.

A kako Vam mi možemo pomoći?

Mi Vam nudimo promocije i oglašavanja putem društvenih mreža, nudimo pomoć o tome kako naučiti da se služite društvenim mrežama i stavite ih u svrhu vaše organizacije. Putem društvenih mreža podići ćete nivo kvaliteta Vašeg rada, vidljivosti i operativnosti.

Leave Comment