Analiza medijskog sadržaja ima za cilj kvalitativnu i kvantitativnu analizu sadržaja (štampa, radio, TV, literatura) ili delova neverbalne komunikacije ili fotografija. Ova tehnika uključuje pronalaženje odgovarajućih jedinica analize, zatim njihovog kategorisanja, sistematizacije i na kraju dekodiranje prema određenim pravilima a sve sa ciljem da se dođe do zaključaka: ko šalje poruku , šta ona sadrži , kome je upućena i kakav je njen efekat. Na temelju analize sadržaja može se zaključiti o skrivenim namerama, ciljevima ili ideologiji pošiljaoca poruke.

Nudimo vam mogućnost kvantitativne i kvalitativne analize svih vrsta medijskih sadržaja na osnovu sheme OSCE-a , već primenjivane u Srbiji.

Leave Comment